Hoeilaart-Sh-façade avant.jpg
Blavier_logo.png

Woningen Blavier werd opgericht in 1995. Eind 2007 leidt Louis Amory de overname van het bedrijf en wijzigt hij de strategie grondig. Het beleid berust op 3 belangrijke pijlers: kwaliteit, klantentevredenheid en vertrouwen. Deze hoekstenen vormen de basis van de strategie die het bedrijf in de top van de Belgische unifamiliale woningbouwers heeft getild. Woningen Blavier realiseert een omzet van ongeveer 40 bijna 60 miljoen euro per jaar met zowat 5.000 meer dan 6000 opgeleverde woningen tot dusver, traditioneel op de werf gebouwd. Sinds enkele jaren ontwikkelt het bedrijf eveneens een vastgoedontwikkelingsactiviteit met multi- residentiële projecten (huizen en appartementsprojecten). Deze woningen in dichter bevolkte en in voorstedelijk gelegen gebieden, vervolledigen het aanbod en valoriseren het kunnen van Woningen Blavier. Op deze manier wordt ook een ander soort clientèle benaderd die op zoek is naar betaalbare en instapklare woningen. Meer info: www.blavier.be

Interview met Stefan Hallez

General Manager Woningen Blavier

In deze trendstory van Woningen Blavier is algemeen directeur Stefan Hallez aan het woord. De twee bouwtrends van Woningen Blavier voor 2021 zijn ‘betaalbaar energiezuinig wonen’ en ‘nieuwbouw in de lift’. Die eerste trend is volgens Stefan al een vaste waarde geworden in de bouw- en woonsector (BEN-eisen/Q-zen). Woningen Blavier verwacht dat technologieën rond hernieuwbare energie in de komende jaren verder gaan evolueren en toegankelijker worden voor de brede markt. In het kader van betaalbaar energiezuinig wonen is een nieuwbouwwoning volgens Woningen Blavier opportuun omdat het verbruik ervan een enorme besparing kan zijn ten opzichte van een oudere bestaande woning. Aangezien de duurzaamheidstrend ervoor zorgt dat bouwen complexer wordt, zet Woningen Blavier heel sterk in op slim en compact bouwen en bieden begeleiding op de bouwwerf bij de vele complexe keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. Daarnaast worden afbraakprojecten voor Woningen Blavier ook belangrijker en in dat perspectief pleiten ze voor een verlenging van het tijdelijk verlaagde btw-tarief van zes procent voor afbraak en heropbouw. Verder mogen we in 2021 drie zaken van Woningen Blavier verwachten: een reeks webinars met praktische tips voor mensen met bouwplannen, een vernieuwing van hun netwerk van kijkwoningen en tot slot dat ze zich meer dan ooit profileren als partner van de bouwwerf met een sterke focus op de adviserende rol in de fase voor de aanvang van het bouwpoces. Hun doel: een eigen woning betaalbaar en haalbaar houden voor iedereen. 

6% BTW op afbraakprojecten goed voor 15% woningen van Blavier

Nieuwbouw in stadsrand en kleinere gemeenten wint fors aan belang door corona en thuiswerken

De combinatie van strengere regels voor renovatie, 6% btw tarief voor nieuwbouw op afbraakgronden geeft nieuwbouw een extra impuls. Een nieuwe woning bouwen wordt immers financieel interessanter, efficiënter en duurzamer dan een oude woning verbouwen. Het valt hierbij op dat het aantal nieuwbouwwoningen dat gebouwd wordt op gronden waarop een oude woning afgebroken werd forst stijgt. Deze maatregel geeft de bouwsector de duw in de rug die het nodig heeft.

Het verlaagde 6% btw tarief voor nieuwbouw op een grond waar een oude woning wordt afgebroken maakt het door de schaarste aan bouwgronden interessant om te zoeken naar een geschikte grond met een oud gebouw. Afbraakprojecten vertegenwoordigen nu al circa 15% van alle projecten die Woningen Blavier momenteel uitvoert.

Het gaat om een tijdelijke maatregel voor de komende twee jaar, dus het is nu het moment om actie te ondernemen. De drempel voor een afbraakproject lijkt voor veel mensen nog hoog. Maar dankzij onze expertise kunnen we kandidaat bouwers heel goed begeleiden in hun keuze van een grond met een afbraakwoning zodat zij optimaal kunnen genieten van alle voordelen,zegt Stefan Hallez, algemeen directeur van Woningen Blavier.

vliermaal mb_façade avant.jpg
Blavier-2017B-054.jpg

Nieuwbouw vaak voordeliger dan renovatie

 

Het lijkt tegenstrijdig met het feit dat bouwen complexer en dus duurder wordt, maar nieuwbouw zit fors in de lift. En deze trend heeft te maken met verschillende factoren.

Mensen snakken sinds de corona lockdown naar een eigen woning met een tuin, liefst gelegen in een groene buurt. Dit speelt in de kaart van nieuwbouwwoningen in de stadsrand en op het platteland. Omdat thuiswerk niet meer is weg te denken uit het dagelijks leven, verliest de woon-werkafstand voor veel mensen met plannen voor een eigen woning aan belang. Hierdoor kunnen ze goedkopere bouwgronden vinden op grotere afstand van hun werk.

Maar ook de strengere regelgeving voor verbouwen, die even strikt wordt als voor nieuwbouw, doet meer mensen kiezen voor een nieuwe eigen woning. Verbouwen is immers vaak duurder dan nieuwbouw, zeker als men dezelfde regels moet naleven. De hoge kost van energie is ook een belangrijke motivator voor nieuwbouw omdat de energiefactuur voor deze woningen fors lager is dan bij oudere huizen. Een woning van de jaren 1970 of 1980 heeft een gemiddelde EPC tussen 300 en 400, bij een nieuwbouw is dat ongeveer 50 en vaak nog een stuk minder. Een gemiddelde nieuwbouwwoning van 200m² spaart al snel 3.000 à 4.000€ kosten uit per jaar vergeleken met een oude woning met dezelfde oppervlakte. Bovendien laat nieuwbouw toe om efficiënter en compacter te bouwen wat op korte termijn de bouwkost drukt en op lange termijn de energie- en onderhoudskosten.

 

De trend naar steeds energie-efficiëntere woningen in combinatie met strengere normen opgelegd voor renovatie om op gelijke hoogte te komen met de nieuwbouwmarkt komt deze laatste ten goede. Maar om een eigen woning voor iedereen bereikbaar te maken moet de overheid een doordacht en slim stimuleringsbeleid voeren. Een belangrijke stap in die richting is zonder twijfel het veralgemenen van het 6% btw-tarief voor nieuwbouwwoningen en dit onbeperkt in de tijd,” aldus Stefan Hallez.

Meer informatie? 

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook